TV& VIDEO

New South Wales

Australia công bố kế hoạch chia tách Sydney thành 3 thành phố liên kết

Australia công bố kế hoạch chia tách Sydney thành 3 thành phố liên kết

VTV.vn - Chính quyền bang New South Wales (Australia) vừa đưa ra kế hoạch đầy tham vọng nhằm tách thành phố Sydney thành 3 thành phố riêng biệt nhưng liên kết với nhau.