New South Wales

Ra mắt Tổng hội Sinh viên Việt Nam tại New South Wales

Ra mắt Tổng hội Sinh viên Việt Nam tại New South Wales

VTV.vn - Tổng hội Sinh viên Việt Nam tại New South Wales (Australia) được thành lập nhằm quy tụ các du học sinh Việt Nam đang học tập tại đây.