TV& VIDEO

New York City

Facebook ra mắt Trung tâm nghiên cứu trí tuệ nhân tạo tại Canada

Facebook ra mắt Trung tâm nghiên cứu trí tuệ nhân tạo tại Canada

VTV.vn - Facebook vừa ra mắt Trung tâm nghiên cứu trí tuệ nhân tạo thứ 4 của hãng và đầu tiên tại thành phố Montreal, Quebec, Canada.