TV& VIDEO

New Zealand

Quan hệ Việt Nam - New Zealand phát triển tốt đẹp và ngày càng đi vào thực chất

Quan hệ Việt Nam - New Zealand phát triển tốt đẹp và ngày càng đi vào thực chất

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Jacinda Ardern đánh giá quan hệ Việt Nam - New Zealand đang phát triển tốt đẹp và ngày càng đi vào thực chất.