Nga tăng cường hiện diện quân sự tại Syria

Giao diện thử nghiệm VTVLive