TV& VIDEO

ngăn chặn dịch bệnh

Cao điểm ngăn chặn dịch bệnh và chất cấm trong chăn nuôi tại Đồng Nai

Cao điểm ngăn chặn dịch bệnh và chất cấm trong chăn nuôi tại Đồng Nai

VTV.vn - Sở NN&PTNT tỉnh Đồng Nai đang triển khai các biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh trên đàn vật nuôi và giải quyết tình trạng sử dụng chất cấm trong chăn nuôi.