TV& VIDEO

ngân hàng cắt giảm nhân sự

Năm 2016, các ngân hàng châu Âu cân nhắc cắt giảm nhân sự

Năm 2016, các ngân hàng châu Âu cân nhắc cắt giảm nhân sự

VTV.vn - Nền kinh tế Eurozone chưa phục hồi tốt đang gây thêm khó khăn cho ngành ngân hàng. Trong năm 2016, nhiều các ngân hàng trong khu vực châu Âu sẽ cắt giảm nhân sự.