TV& VIDEO

ngân hàng cắt giảm việc làm

Các ngân hàng toàn cầu sẽ cắt giảm việc làm trong 10 năm tới

Các ngân hàng toàn cầu sẽ cắt giảm việc làm trong 10 năm tới

VTV.vn - Theo các chuyên gia tại Barclays, các ngân hàng trên thế giới có thể sẽ cắt giảm khoảng một nửa nhân viên và chi nhánh trong 10 năm tới.