TV& VIDEO

ngân hàng chính sách xã hội

Thêm 15.500 tỷ đồng cho người nghèo và đối tượng chính sách

Thêm 15.500 tỷ đồng cho người nghèo và đối tượng chính sách

VTV.vn - Người nghèo và các đối tượng chính sách sẽ có thêm khoảng 15.500 tỷ đồng trong năm 2018.