ngân hàng chính sách xã hội

Giải pháp giảm tín dụng đen ở nông thôn

Giải pháp giảm tín dụng đen ở nông thôn

VTV.vn -Để hạn chế tình trạng vay nặng lãi ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chính quyền đã tạo điều kiện để nhiều người được vay vốn lãi suất thấp của Ngân hàng Chính sách Xã hộị.