TV& VIDEO

Ngân hàng Chính sách

Ngân hàng chính sách Hà Tĩnh hỗ trợ người chăn nuôi lợn

Ngân hàng chính sách Hà Tĩnh hỗ trợ người chăn nuôi lợn

VTV.vn - Ngân hàng CSXH tỉnh Hà Tĩnh vừa có công văn yêu cầu các phòng giao dịch trên địa bàn tiến hành rà soát, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn đối với khách hàng vay vốn chăn nuôi lợn.