TV& VIDEO

Ngân hàng Chính sách

Trên 30 triệu lượt hộ nghèo được vay vốn chính sách

Trên 30 triệu lượt hộ nghèo được vay vốn chính sách

VTV.vn - Tính đến hết tháng 8/2017, đã có trên 30 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội.