Ngân hàng Lloyds

Anh bán toàn bộ cổ phần còn lại của Ngân hàng Lloyds

Anh bán toàn bộ cổ phần còn lại của Ngân hàng Lloyds

VTV.vn - Anh bán toàn bộ cổ phần còn lại của Ngân hàng Lloyds; Ford lên kế hoạch giảm 10% lực lượng lao động toàn cầu là những tin chính có trong cụm tin dưới đây.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive