TV& VIDEO

ngân hàng máu

Gặp gỡ bác sĩ mệnh danh "ngân hàng máu sống" của bệnh nhân nghèo

Gặp gỡ bác sĩ mệnh danh "ngân hàng máu sống" của bệnh nhân nghèo

VTV.vn -"Ngân hàng máu sống" là cách nhiều bệnh nhân gọi BS Hoàng Chí Cương - Phó trưởng Khoa Miễn dịch Viện Huyết học & Truyền máu TƯ.