TV& VIDEO

Ngân hàng Phát triển Mới

Ngân hàng của khối BRICS đi vào hoạt động

Ngân hàng của khối BRICS đi vào hoạt động

VTV.vn - Ngân hàng Phát triển Mới (NDB) của khối các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới BRICS đã đi vào hoạt động.