TV& VIDEO

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản

Cảnh báo tác dụng phụ của lãi suất âm tại Nhật Bản

Cảnh báo tác dụng phụ của lãi suất âm tại Nhật Bản

VTV.vn - Mitsubishi UFJ liên tục hối thúc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản xem xét lại những tác dụng phụ của chính sách lãi suất âm trong cuộc họp sắp diễn ra vào tuần tới.