TV& VIDEO

Ngân hàng Việt Nam

Quốc tế thừa nhận hệ thống ngân hàng Việt Nam luôn ổn định

Quốc tế thừa nhận hệ thống ngân hàng Việt Nam luôn ổn định

VTV.vn - Với lượng dự trữ ngoại hối lên tới 47 tỷ USD, lãi suất ổn định, thậm chí có xu hướng giảm, tỷ giá được giữ vững, có thể nói hệ thống ngân hàng luôn giữ được sự ổn định.