Ngân hàng Việt Nam

Mở hành lang pháp lý ngân hàng 4.0

Mở hành lang pháp lý ngân hàng 4.0

VTV.vn - Các chuyên gia tại hội thảo đưa ra nhiều kinh nghiệm phát triển các dịch vụ ngân hàng trên thế giới tại hội thảo " Ngân hàng với cuộc cách mạng 4.0".