TV& VIDEO

Ngân hàng Việt Nam

Sự ra đời của chiếc thẻ thanh toán tại Việt Nam

Sự ra đời của chiếc thẻ thanh toán tại Việt Nam

VTV.vn - Một xã hội không dùng tiền mặt đang trở thành mô hình mà nhiều quốc gia hướng tới, trong đó có Việt Nam.