TV& VIDEO

ngân hàng

Cổ phiếu ngân hàng: Lực kéo cho thị trường chứng khoán năm 2018?

Cổ phiếu ngân hàng: Lực kéo cho thị trường chứng khoán năm 2018?

VTV.vn - Với mức tăng trưởng ấn tượng, cổ phiếu ngân hàng được kỳ vọng sẽ tạo lực kéo cho thị trường chứng khoán trong năm 2018.