TV& VIDEO

ngân sách Nhà nước

Nam Phi lần đầu tiên tăng thuế VAT trong 25 năm

Nam Phi lần đầu tiên tăng thuế VAT trong 25 năm

VTV.vn - Đây là một phần trong nỗ lực cắt giảm thâm hụt ngân sách Nhà nước và trả nợ của Chính phủ Nam Phi.