TV& VIDEO

ngành bán lẻ

Trung tâm mua sắm không gian mở - Hướng đi mới của ngành bán lẻ Mỹ

Trung tâm mua sắm không gian mở - Hướng đi mới của ngành bán lẻ Mỹ

VTV.vn - Trung tâm mua sắm với không gian mở và đầy đủ tiện ích là một bước đi đúng hướng của ngành bán lẻ Mỹ nhằm thu hút người tiêu dùng.