TV& VIDEO

ngành công nghệ sinh học

Ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp ở Đà Nẵng

Ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp ở Đà Nẵng

VTV.vn - Những năm qua, thành phố Đà Nẵng đã đầu tư lớn cho ngành công nghệ sinh học bằng việc xây dựng Trung tâm công nghệ sinh học Đà Nẵng.