Ngành Công nghệ thông tin

Ngành công nghệ thông tin sẽ được ưu tiên tuyển dụng trong năm 2018

Ngành công nghệ thông tin sẽ được ưu tiên tuyển dụng trong năm 2018

VTV.vn - Theo một nghiên cứu về thị trường tuyển dụng mới được công bố, nhân lực ngành công nghệ thông tin sẽ được ưu tiên tuyển dụng trong năm 2018.