TV& VIDEO

ngành công nghiệp

Hàn Quốc đầu tư 6 tỉ USD vào các ngành công nghiệp tương lai

Hàn Quốc đầu tư 6 tỉ USD vào các ngành công nghiệp tương lai

VTV.vn - Hàn Quốc sẽ đầu tư gần 6 tỉ USD trong vòng 5 năm tới vào những ngành kinh tế then chốt của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.