ngành dịch vụ

Ngành dịch vụ tại Anh hưởng lợi từ Brexit

Ngành dịch vụ tại Anh hưởng lợi từ Brexit

VTV.vn - Ngành dịch vụ chiếm khoảng 75% tổng giá trị nền kinh tế Anh. Có thể nói, Brexit đã gián tiếp góp phần thúc đẩy một số nhóm trong ngành này tăng trưởng bùng nổ.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive