TV& VIDEO

ngành du lịch

Dũng cảm để thay đổi - Điểm nhấn cho kinh tế tế Việt Nam năm 2018

Dũng cảm để thay đổi - Điểm nhấn cho kinh tế tế Việt Nam năm 2018

VTV.vn - Tựa một cuộc hẹn không bàn trước, hầu hết các tờ báo số tân niên sáng 21/2 đều đề cập sự "dũng cảm thay đổi" trong các bài viết như một điểm nhấn cho năm mới 2018.