TV& VIDEO

ngành đường sắt Việt Nam

Hiểm họa từ đường ngang dân sinh từ sự thiếu ý thức

Hiểm họa từ đường ngang dân sinh từ sự thiếu ý thức

VTV.vn - Mỗi người dân cần phải có ý thức rất lớn trong tham gia giao thông để giảm thiểu những tai nạn đáng tiếc đối với ngành đường sắt Việt Nam.