TV& VIDEO

ngành đường sắt

Hội nghị Tổng Giám đốc Tổ chức Hợp tác đường sắt OSJD lần thứ 33

Hội nghị Tổng Giám đốc Tổ chức Hợp tác đường sắt OSJD lần thứ 33

VTV.vn - Sáng nay (19/4) tại Đà Nẵng, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã đăng cai tổ chức Phiên họp thứ 33, Hội nghị Tổng Giám đốc Tổ chức Hợp tác đường sắt (OSJD).