TV& VIDEO

ngành đường sắt

Gần 400 đầu máy, toa xe quá hạn đăng kiểm

Gần 400 đầu máy, toa xe quá hạn đăng kiểm

VTV.vn - Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, gần 400 đầu máy, toa xe của đường sắt đã quá hạn đăng kiểm ít nhất là 1 tháng và nhiều nhất lên đến 41 tháng.