TV& VIDEO

ngành hàng không

Ngành hàng không cần nghiêm túc khắc phục tình trạng chậm, hủy chuyến

Ngành hàng không cần nghiêm túc khắc phục tình trạng chậm, hủy chuyến

VTV.vn - Thủ tướng yêu cầu ngành hàng không cần nghiêm túc khắc phục ngay tình trạng chậm, hủy chuyến, bởi nhân dân không thể tiếp tục chấp nhận tình trạng này.