TV& VIDEO

ngành khai khoáng

Chỉ số sản xuất công nghiệp 5 tháng đầu năm tăng thấp

Chỉ số sản xuất công nghiệp 5 tháng đầu năm tăng thấp

VTV.vn - Theo Bộ Công Thương, chỉ số sản xuất công nghiệp 5 tháng đầu năm nay chỉ tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2015.