TV& VIDEO

ngành răng hàm mặt

Hội nghị khoa học và Triển lãm Răng hàm mặt quốc tế

Hội nghị khoa học và Triển lãm Răng hàm mặt quốc tế

VTV.vn - Hội nghị khoa học và Triển lãm Răng hàm mặt quốc tế lần thứ 10 (VIDEC9) được khai mạc ngày 23/8.