TV& VIDEO

ngành Tài chính

Ngành tài chính - ngân hàng có mức lương cao nhất năm 2015

Ngành tài chính - ngân hàng có mức lương cao nhất năm 2015

VTV.vn - Theo kết quả khảo sát của một công ty tuyển dụng lao động cấp cao, tại Hà Nội, ngành tài chính - ngân hàng đứng đầu trong 10 ngành có mức lương cao nhất năm 2015.