TV& VIDEO

ngành thủy sản Việt Nam

Nỗ lực thoát "thẻ vàng" của ngành thủy sản

Nỗ lực thoát "thẻ vàng" của ngành thủy sản

Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn đã có kế hoạch hành động cấp quốc gia, quyết tâm thoát khỏi "thẻ vàng", lấy lại "thẻ xanh" của Liên minh châu Âu (EU) trong vòng 6 tháng tới.