TV& VIDEO

ngành thủy sản Việt Nam

TP Cần Thơ thả 3 tấn cá giống về môi trường tự nhiên

TP Cần Thơ thả 3 tấn cá giống về môi trường tự nhiên

VTV.vn - 3 tấn cá đã được TP Cần Thơ thả vào môi trường tự nhiên nhân kỷ niệm Ngày truyền thống ngành Thủy sản Việt Nam (1/4).