TV& VIDEO

ngành thủy sản

Ngành thủy sản hướng tới xuất khẩu 9 tỷ USD

Ngành thủy sản hướng tới xuất khẩu 9 tỷ USD

VTV.vn - Ngành thủy sản phấn đấu đạt kim ngạch xuất khẩu 9 tỷ USD, tăng hơn 5% so với năm 2017.