TV& VIDEO

ngành y tế

Chia sẻ kinh nghiệm của Bệnh viện Mỹ để cải thiện chất lượng y tế tại Phú Yên

Chia sẻ kinh nghiệm của Bệnh viện Mỹ để cải thiện chất lượng y tế tại Phú Yên

VTV.vn - Hội thảo cải thiện chất lượng y tế với chủ đề "Áp dụng chuẩn chất lượng bệnh viện đến y tế tinh gọn" đã diễn ra sáng 11/3 tại Phú Yên.