kinh doanh có điều kiện

Danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh: Nhiều ý kiến khác nhau!

Danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh: Nhiều ý kiến khác nhau!

Nhiều đại biểu Quốc hội có ý kiến khác nhau về quy định danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh và ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong dự thảo Luật Đầu tư.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive