TV& VIDEO

Ngày An toàn thông tin Việt nam 2015

Công tác bảo đảm an toàn thông tin tại Việt Nam còn ở thế bị động

Công tác bảo đảm an toàn thông tin tại Việt Nam còn ở thế bị động

VTV.vn - Hôm nay (1/12), sự kiện Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2015 diễn ra tại Hà Nội với nhiều hội thảo hấp dẫn, xoay quanh các vấn đề nóng về ATTT trên thế giới và ở Việt Nam.