Ngày Quốc gia Việt Nam

Ấn tượng Ngày Quốc gia Việt Nam tại Expo Milan 2015

Ấn tượng Ngày Quốc gia Việt Nam tại Expo Milan 2015

VTV.vn - Thông qua chương trình Ngày Quốc gia Việt Nam, bạn bè quốc tế đã có cơ hội hiểu rõ hơn về một đất nước Việt Nam năng động, đậm đà bản sắc dân tộc.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive