Ngày thương binh liệt sĩ

Giai điệu tự hào: Tri ân những huyền thoại trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc

Giai điệu tự hào: Tri ân những huyền thoại trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc

VTV.vn - Giai điệu tự hào tháng 7 với chủ đề "Như những huyền thoại" là cuộc hành trình bằng âm nhạc tri ân những huyền thoại trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam.