TV& VIDEO

Ngày văn hóa Việt Nam

Tưng bừng Ngày văn hóa Việt Nam tại Ba Lan

Tưng bừng Ngày văn hóa Việt Nam tại Ba Lan

VTV.vn - Ngày văn hóa Việt Nam tại thành phố Krakow - Ba Lan vừa được tổ chức trọng thể tại Bảo tàng Manga.