TV& VIDEO

nghệ nhân

Người bảo tồn Batik truyền thống của Indonesia

Người bảo tồn Batik truyền thống của Indonesia

VTV.vn - Tại Indonesia, có một nghệ nhân từ nhiều năm qua đã âm thầm nghiên cứu và tìm lại cách thức nhuộm màu tự nhiên của Batik truyền thống.