TV& VIDEO

nghệ nhân

Nghệ nhân Phan Thị Kim Dung - Người "nuôi dưỡng" những làn điệu truyền thống

Nghệ nhân Phan Thị Kim Dung - Người "nuôi dưỡng" những làn điệu truyền thống

VTV.vn - Nhiều năm qua, nhờ có nghệ nhân Phan Thị Kim Dung, những làn điệu chèo, dân ca và xẩm đã được nuôi dưỡng ở làng Mọc.