TV& VIDEO

nghệ sĩ ưu tú

Thấu cảm sự khó khăn của gia đình có con bị mắc bệnh tim bẩm sinh cùng nghệ sĩ Xuân Bắc

Thấu cảm sự khó khăn của gia đình có con bị mắc bệnh tim bẩm sinh cùng nghệ sĩ Xuân Bắc

VTV.vn - Nghệ sĩ Xuân Bắc đã có những trải nghiệm hết sức đặc biệt tại một gia đình có con bị mắc bệnh tim bẩm sinh ở Thái Bình.