TV& VIDEO

nghệ sĩ

Nghệ sĩ Hà Nội tổ chức Lễ giỗ tổ nghề sân khấu

Nghệ sĩ Hà Nội tổ chức Lễ giỗ tổ nghề sân khấu

VTV.vn - Ngày 29/9 tại Hà Nội, nhóm các nghệ sĩ Hà Nội đã chung tay tổ chức chương trình Lễ giỗ tổ nghề sân khấu năm 2017.