TV& VIDEO

nghệ thuật hội họa

Thiền - Vẽ: Góc nhìn mới về nghệ thuật hội họa

Thiền - Vẽ: Góc nhìn mới về nghệ thuật hội họa

VTV.vn - Chỉ diễn ra trong 4 ngày, Khóa học Thiền - Vẽ do hai giáo viên người Hungary hướng dẫn, đã mang đến cho các học viên góc nhìn mới về nghệ thuật hội họa.