nghèo đói

Tỷ lệ nghèo đói ở Mỹ Latin gia tăng trở lại

Tỷ lệ nghèo đói ở Mỹ Latin gia tăng trở lại

VTV.vn - Sau hơn một thập kỷ có cải thiện, tỷ lệ nghèo đói đã gia tăng trở lại tại hầu hết các quốc gia Mỹ Latin, tác động tới 30,7% dân số của khu vực này.