TV& VIDEO

nghi can khủng bố

Anh chặn đứng âm mưu ám sát Thủ tướng Theresa May

Anh chặn đứng âm mưu ám sát Thủ tướng Theresa May

VTV.vn - Lực lượng an ninh Anh đã chặn đứng một âm mưu ám sát Thủ tướng Theresa May.