TV& VIDEO

Nghị định thư

Lỗ hổng ozone tại Nam Cực nhỏ nhất trong gần 3 thập kỷ

Lỗ hổng ozone tại Nam Cực nhỏ nhất trong gần 3 thập kỷ

VTV.vn - Lỗ hổng ozone hình thành ở Nam Cực vào tháng 9 năm nay là lỗ hổng có kích cỡ nhỏ nhất được các nhà khoa học theo dõi kể từ năm 1988.