TV& VIDEO

nghi thức đâm trâu

Quảng Nam vận động bỏ nghi thức đâm trâu

Quảng Nam vận động bỏ nghi thức đâm trâu

VTV.vn - Tỉnh Quảng Nam đang vận động bà con dần xóa bỏ nghi thức đâm trâu - một nghi thức tinh thần trong lễ hội truyền thống của nhiều đồng bào dân tộc thiểu số.