TV& VIDEO

nghiên cứu đề án

Đề xuất thành lập Ủy ban quản lý vốn Nhà nước

Đề xuất thành lập Ủy ban quản lý vốn Nhà nước

VTV.vn - Đề án thành lập một Ủy ban quản lý, giám sát vốn và tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất và lấy ý kiến rộng rãi.