TV& VIDEO

Nghiên cứu sinh

Trại hè nghiên cứu khoa học quốc tế - Cánh cửa hội nhập của nhiều sinh viên Việt Nam

Trại hè nghiên cứu khoa học quốc tế - Cánh cửa hội nhập của nhiều sinh viên Việt Nam

VTV.vn - Từ 3 năm qua,"Trại hè nghiên cứu khoa học quốc tế" do Hội đồng Anh tại Việt Nam và Đại học Duy Tân Đà Nẵng phối hợp tổ chức đã trở thành sự kiện quen thuộc với nhiều bạn.