TV& VIDEO

nghiên cứu thị trường

50% nội dung video sẽ được xem trên các thiết bị di động

50% nội dung video sẽ được xem trên các thiết bị di động

VTV.vn - Trong 3 năm nữa, một nửa trong số tất cả các nội dung video sẽ được xem trên các thiết bị di động.