TV& VIDEO

ngoại giao

PTTg Phạm Bình Minh tiếp Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Ngoại giao Cuba

PTTg Phạm Bình Minh tiếp Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Ngoại giao Cuba

VTV.vn - Chiều 6/9, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tiếp thân mật Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Ngoại giao Cuba Marcelino Medina González.