TV& VIDEO

ngoại giao

Quan hệ Việt Nam và Trung Quốc trong năm 2017 duy trì xu thế phát triển tích cực

Quan hệ Việt Nam và Trung Quốc trong năm 2017 duy trì xu thế phát triển tích cực

VTV.vn - Quan hệ Việt Nam và Trung Quốc trong năm 2017 về tổng thể duy trì xu thế phát triển tích cực.