TV& VIDEO

ngoại ô thành phố

Trải nghiệm phòng thí nghiệm khảo cổ ngoài trời Lauresham tại Đức

Trải nghiệm phòng thí nghiệm khảo cổ ngoài trời Lauresham tại Đức

VTV.vn - Mời quý vị tới ngoại ô thành phố Frankfurt (Đức) và trải nghiệm du lịch ngược thời gian với phòng thí nghiệm khảo cổ ngoài trời Lauresham.