TV& VIDEO

ngoại vụ

Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 18

Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 18

VTV.vn - Sáng 21/8, Bộ Ngoại giao đã tổ chức Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 18 với chủ đề "Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại địa phương, phục vụ phát triển và hội nhập".